Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Τα νοητικά μοντέλα αφορούν συνεκτικές θεωρίες που χτίζουμε προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τη φύση των πραγμάτων και των φαινομένων που μας περιβάλλουν. Ένα νοητικό μοντέλο για παράδειγμα είναι ότι αν αφήσουμε ένα αντικείμενο από το χέρι μας, θα πέσει κάτω. Ένα άλλο νοητικό μοντέλο είναι ότι τα βαρύτερα αντικείμενα πέφτουν ταχύτερα από τα ελαφρύτερα, όπως πχ. συμβαίνει με ένα τασάκι και ένα πούπουλο. Τα νοητικά μοντέλα δεν αποτελούν επιστημονικές θεωρίες. Σαφώς και το βάρος δεν σχετίζεται με την ταχύτητα πτώσης ενός αντικειμένου. Είναι όμως θεωρίες που πολλές φορές χτίζουμε ασυνείδητα από πολλή μικρή ηλικία. Η καθηγήτρια Στέλλα Βοσνιάδου είναι Γνωστική Ψυχολόγος διεθνούς εμβέλειας, άγνωστη όμως στο ευρύ κοινό. Οι θεωρίες της προσπαθούν να εξηγήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά (και όχι μόνο) στο σχολείο στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων. Οι επιστημονικοί επίγονοί της προσαρμόζουν τις θεωρίες αυτές και στα μαθηματικά. Για παράδειγμα, επειδή για κάθε φυσικό αριθμό υπάρχει ένας ακριβώς επόμενος όπως π.χ. μετά το 1, υπάρχει μόνο το 2, οι μαθητές χτίζουν το νοητικό μοντέλο του επόμενου αριθμού και το μεταφέρουν λανθασμένα και στους ρητούς. Αν ρωτήσουμε τους μαθητές μας ποιος νομίζουν ότι είναι ο επόμενος αριθμός από το 1/3 είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μας πουν το 2/3. Η συνειδητοποίηση ότι το σύνολο των ρητών αριθμών χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της πυκνότητας και άρα δεν μπορεί να υπαρξει ένας επόμενος αριθμός είναι δύσκολη και προβληματική. Σε μια τέτοια περίπτωση λέμε ότι χρειάζεται αναπροσαρμογή του νοητικού πλαισίου, το οποίο είναι γνωστό με τον όρο Εννοιολογική Αλλαγή. Στη σελίδα ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ παραθέτω ένα άρθρο της κας Στέλλας Βοσνιάδου, το βιογραφικό της καθώς και τη συνέντευξη που έδωσε στη Βίκη Φλέσσα στην εκπομπή της "ΣΤΑ ΑΚΡΑ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου