Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GEOGEBRA ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ

Αγαπητοί συνάδελφοι, είδαμε στην επιμόρφωση πώς μπορούμε να αναρτήσουμε στο blog μας τις εφαρμογές geogebra . Αν όμως είναι πολλές, τότε για να μην φορτώνεται το blog μας μπορούμε να τις αναρτήσουμε στον ιστότοπο της geogebra.  Οπότε στο blog μας μπορούμε να έχουμε απλώς την αντίστοιχη υπερσύνδεση. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο, ωστόσο δεν είναι και δύσκολο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συναδέλφου Κλεάνθη Ξενιτίδη για περισσότερες πληροφορίες.