ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1) Κλασικός Ορισμός Πιθανότητας.

Κατεβάστε και αποσυμπιέστε το φάκελο από τη διεύθυνση http://www.geogebra.org/en/upload/files/greekchatz/TEACHING%20CLASSICAL%20PROPABILITY.zip και ύστερα τρέξτε το αρχείο παρουσίασης με τίτλο ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ.