Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΟΡΙΟ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ FIBONACCI

Στη σελίδα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GEOGEBRA κατεβάστε το αντίστοιχο αρχείο που υπολογίζει τους n πρωτους όρους της ακολουθίας Fibonacci και επιπλέον υπολογίζει το λόγο των 2 τελευταίων όρων.