Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ n

Στη σελίδα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GEOGEBRA κατεβάστε το αντίστοιχο αρχείο που κατασκευάζει γεωμετρικά την τετραγωνική ρίζα του αριθμού της αρεσκείας σας.